Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Corona
Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

Update maatregelen 09-04-2020

We doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen bij cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Hieronder kunt u lezen welke maatregelen we hebben genomen tot 28 april 2020. We beseffen dat deze maatregelen voor onze cliënten en hun naasten gevolgen heeft, maar vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Oproep: heeft u een tablet of smartphone beschikbaar voor onze cliënten?

De maatregelen duren zeker nog een paar weken. We vinden het belangrijk dat onze cliënten ook tijdens deze periode contact kunnen houden met hun naasten. Beeldbellen is hiervoor een goede oplossing. We stellen hiervoor per locatie tablets en telefoons met een schermvergroter beschikbaar, maar kunnen dit helaas niet voor alle cliënten regelen. Daarvoor zijn onze middelen te beperkt. We vragen anderen daarom vriendelijk om een smartphone of tablet beschikbaar te stellen. 

Wilt u of iemand anders een tablet of smartphone beschikbaar stellen?
Daar zijn wij en onze cliënten heel blij mee! U kunt deze inleveren van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, bij Zonnehuis Oostergast, de Servicedesk aan de Izarstraat 1 in Zuidhorn. Denkt u ook om de oplader? Onze draadloze internetverbinding (WiFi) is niet overal op de locaties sterk genoeg voor videobellen. Wij vragen daarom bij voorkeur om een smartphone of tablet waar een simkaart in kan. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!Algemene voorzorgsmaatregelen


Bezoek

 • We volgen de landelijke richtlijnen en dat betekent dat er een algeheel bezoekverbod is. Bezoek is alleen kort welkom als er sprake is van zeer ingrijpende en emotionele momenten. Zoals een stervensfase of vergelijkbare omstandigheden. Bezoek bij een verjaardag of huwelijksjubileum is niet mogelijk, dit kunt u wellicht over een paar weken alsnog vieren. Om het contact tussen cliënten en familie te kunnen onderhouden is beeldbellen een leuk alternatief.
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit verpakt en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de medewerkers van de zorg. Gezien de huidige werkdruk voor de zorgmedewerkers kan hier dagelijks in de middag over afgestemd worden en/of het pakket bezorgd worden.
 • Binnen de locaties is beperkte omgang tussen cliënten mogelijk. Mits één op één contact, etage- en/of afdelingsgebonden én cliënten geen klachten hebben. Uiteraard gelden ook hier de regels dat sociaal contact (handen geven, omhelzen) met anderen vermeden moet worden en een afstand van minimaal 1.5 meter moet worden bewaard.

Bezoek ziekenhuis, arts of behandelaar

 • Bezoek aan een ziekenhuis of arts mag alleen als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling met urgentie.
 • De artsenvisite zal voorlopig alleen telefonisch plaatsvinden, tenzij er een medische noodzaak is om persoonlijk langs te komen.
 • De fysieke behandelingen worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld, tenzij er een medische noodzaak is. De zorgmedewerkers nemen als het kan een deel van de behandeling over.

Activiteiten

 • Vanaf morgen, vrijdag 10 april, geldt voor alle cliënten van een locatie dat zij alleen georganiseerd naar buiten gaan, voor een ommetje of een frisse neus onder begeleiding van één of meerdere zorgmedewerkers, stagiaires en/of vrijwilligers. Zelfstandig naar buiten gaan is niet meer toegestaan. Het is niet mogelijk om buiten familie of vrienden te ontmoeten, ook niet op 1,5 meter afstand. Cliënten mogen wel zelfstandig naar een besloten (binnen- of voor)tuin of eigen balkon. Cliënten van een afdeling of locatie waar het Coronavirus is vastgesteld, mogen helemaal niet meer naar buiten. Dit kan ook op u van toepassing zijn. Wij vragen u vriendelijk doch dringend bovenstaande maatregelen te respecteren en niet met onze zorgmedewerkers hierover in discussie te gaan. Wij volgen de landelijke richtlijnen van RIVM en GGD om samen kwetsbare mensen te beschermen.
 • Alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met externe deelnemers gaan niet door. De activiteiten zullen plaatsvinden in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft.

Medewerkers en vrijwilligers

 • Onze medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is. We stimuleren kantoormedewerkers om thuis te werken en vragen alle medewerkers om een weloverwogen besluit te nemen bij privé-afspraken met een verhoogd risico op besmetting. Zorgmedewerkers met koorts hoger dan 38 graden, hoesten en verkoudheid blijven thuis.
 • Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom om onze cliënten en zorgmedewerkers op de afdeling/locatie te ondersteunen, tenzij ze griepverschijnselen hebben. 

Overig

 • De dagbesteding in Zonnehuis St. Jozef, Zonnehuis de Hoorn, Zonnehuis Oostergast en Dagbesteding Muntendam is gesloten.
 • De overheid heeft de sluiting van alle horeca ingezet als maatregel. Dat betekent dat ook de restaurants in onze locaties zijn gesloten. Cliënten krijgen hun eten en drinken in de huiskamer op de eigen afdeling of in de eigen kamer.
 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen griepverschijnselen heeft. De afspraak gaat niet door als de cliënt koorts heeft of hoest en/of kortademig is. 
 • Zakelijke afspraken gaan alleen door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij om op andere plekken af te leveren.

Extra maatregelen bij (verdenking van) besmetting

 • Cliënten die hoesten of koortsklachten hebben, worden direct uit voorzorg geïsoleerd verzorgd in de eigen kamer. Ze worden zo nodig in afstemming met de GGD eventueel ook getest op het Coronavirus.
 • Mocht een cliënt verdacht worden van besmetting met het Coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de cliënt en de eerste contactpersoon.
 • De GGD Groningen geeft aan dat per locatie niet meer dan twee cliënten worden getest, daarbij  volgen we met elkaar de landelijke richtlijnen. Dit houdt in dat we, na twee positieve testen, alle cliënten met Coronasymptomen van een afdeling/gebouw dan als besmet beschouwen.
 • Zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgverlening beschermende kleding: een mondneusmasker, schort en handschoenen en eventueel beschermingsbril.
 • Het kan zijn dat cliënten tijdelijk minder of niet hun kamer/afdeling mogen verlaten.
 • Cliënten van een afdeling/locatie waar het coronavirus is geconstateerd mogen niet meer naar buiten.
 • Vrijwilligers werken niet op een afdeling waar een besmetting is.
 • Er is een tijdelijke opnamestop bij de afdeling/locatie waar een besmetting is vastgesteld.
 • Deze opnamestop duurt tot 14 dagen na de betermelding van de –laatste- cliënt.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen
We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en de woongroep (bij kleinschalig wonen). We maken hierin zorgvuldige en afgewogen keuzes. Dit gebeurt in afstemming met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen (GGD). We volgen hierbij de landelijke richtlijnen van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn bij alle Zonnehuizen speciale cohortafdelingen ingericht. Vanaf 3 april kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus hier in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Op dit moment is de cohortafdeling van Zonnehuis Oostergast in gebruik voor een aantal cliënten van de woongroep aan de Capellestraat 47/49. Verder wordt bij deze locatie een aantal cliënten geïsoleerd verpleegd op de eigen kamer aan de Cursastraat 3/5. Bij Zonnehuis BetingeStaete wordt ook een cliënt geïsoleerd verpleegd op de eigen kamer.


Speciale thuiszorg: Corona Thuisteams
Om ook goede thuiszorg te kunnen verlenen aan cliënten die –mogelijk- besmet zijn met het Coronavirus, heeft Zonnehuis Thuis zich aangesloten bij een provinciale coöperatie. Het is een samenwerking van bijna alle thuiszorgorganisaties in de provincie Groningen om samen de verspreiding van het virus te vertragen én ziekenhuizen en (thuis)zorgorganisaties te ontlasten. Voor de veiligheid van cliënten én die van alle thuiszorgmedewerkers.

Op dinsdag 31 maart 2020 zijn de speciale Corona Thuisteams gestart. Zij zorgen uitsluitend voor thuiswonende cliënten met Corona of cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting. Deze teams nemen de speciale cliënten over van de thuiszorgorganisaties, ook van Zonnehuis Thuis. De medewerkers werken tijdelijk alleen voor een Corona Thuisteam. Ze werken niet meer voor hun eigen wijkteam en komen niet meer bij cliënten zonder het Coronavirus. 

Speciale cohortlocatie voor thuiszorgcliënten en ziekenhuispatiënten
Momenteel staan de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen onder grote druk. Om deze druk zo goed mogelijk op te vangen is Revalidatiecentrum Eemsdelta vanaf 30 maart 2020 vrijgemaakt om 47 patiënten met het Coronavirus van buiten onze organisatie te verzorgen. Het gaat om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden of na een ziekenhuisopname nog zorg nodig hebben en verder moeten herstellen. Ook wordt er palliatieve zorg verleend. Vanaf maandag 6 april kunnen de eerste patiënten in deze speciale locatie worden opgevangen. De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord werken intensief samen om deze patiënten de beste zorg en behandeling te kunnen geven.


Verspreiding voorkomen

LANDELIJK ADVIES: Blijf zoveel mogelijk thuis!
Blijf thuis en ontmoet zo weinig mogelijk mensen is het overheidsadvies. Ga alleen naar buiten voor werk, boodschappen of een frisse neus.

Het RIVM geeft verder het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg
 • Geen lichamelijk contact (handen schudden en omhelzen)
 • Houd voldoende afstand tot anderen (1,5 meter)
 • Lucht uw woning regelmatig

Op welke klachten moet u letten?
Koorts(gevoel) met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), als u in contact bent geweest met iemand die –mogelijk- besmet is, Preventief testen heeft geen zin, een test heeft alleen zin als u bovengenoemde gezondheidsklachten heeft.

Uiteraard vragen we iedereen om bij binnenkomst en vertrek van onze locaties de handen te wassen of te ontsmetten met desinfecterende handgel.Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.